DODATKOWE WYRÓŻNIENIA

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

Przedszkole Samorządowe dla dzieci z upośledzeniami psychiczno-fizycznymi przy ul. Toporowskiego
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Teatr Lalki i Aktora Kubuś

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie
Pracownia Multimedialna Akademii Świętokrzyskiej
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Rafael

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

Szkoła Podstawowa w Cieślach – Szkoła Podstawowa w Cieślach jest jedną z wielu szkół programu PROJEKTOR-wolontariat studencki. Mimo, iż należy do programu od ponad roku jest to jedna z placówek do której studenci jeżdżą bardzo chętnie nie zwracając uwagi na długi czas dojazdu. Cieśle to miejsce gdzie studenci mogą realizować swoje pomysły. To tam po raz pierwszy w woj. świętokrzyskim został zrealizowany w porozumieniu ze szkołą w Bukowej Dzień Sąsiada. Studenci zwracają uwagę na doskonałą współpracują z nauczycielami podczas realizacji swoich pomysłów Duża w tym zasługa Pani dyr. Alicji Jończyk, której zależy na swoich uczniach, jest otwarta na pomysły studentów, czasami sama je umiejętnie podsuwa. Jako nieliczna z koordynatorek wolontariatu jest w stałym kontakcie telefonicznym.

Przyjaciel Wolontariatu

Krzysztof Słoń, Senator RP
Lucjan Pietrzczyk, Poseł RP
Małgorzata Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty
Jacek Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Renata Morąg, Redaktor Radia Kielce
Izie Bednarz, Redaktor Echa Dnia
Katarzyna Kossek, wieloletni Koordynator Centrum Wolontariatu i Diecezjalnego Centrum Wolontariatu

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie
Szkoła Podstawowa nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu
Forum Wolontariatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Końskich
Gimnazjum nr 5 w Kielcach
Gimnazjum Publicznemu im. R. Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
Stowarzyszenie JES – Jakość Energia Starachowice

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
Klubo Sportowy VIVE Tauron Kielce
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 26 w Kielcach
Świętokrzyskie Centrum Onkologiczne
Komenda Miejska Policji w Kielcach

Przyjaciel Wolontariatu

Michał Michta, Radio RMF MAXxxx
Agnieszka Cukrowicz, radio Eska Kielce.
Dariusz Skrzyniarz, Radio eM

Nadzieja Wolontariatu

Angelika i Michał Steciak,
Andrzej Siennik i Marek Makos
Wolontariusze Stowarzyszenia Homo Politicus

Nadzieja Wolontariatu:

Marta Kruszczak
Martyna Jarosińska
Szkolny Klub Wolontariatu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Jędrzejowie
Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Świętokrzyskie Skrzaty” w Kielcach

Animator Wolontariatu:

Zofia Jarzyna
Andrzej Kobiałka

Nadzieja Wolontariatu:

Julita Kopycińska
Wolontariat III LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach
Malwina Piotrowska

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom:

Akademicki Związek Sportowy Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Świętokrzyskiej działa Klub Uczelniany zrzeszający także wolontariuszy organizujących imprezy sportowe. Wiele z wydarzeń nie odbyłoby się bez ich zaangażowania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju – Szkolne Koło Wolontariatu powstało w Ośrodku w 2010 roku i od tego czasu współpracuje z różnymi instytucjami i organizacjami dla dobra potrzebujących. Dziękujemy, że pomagacie osobom niepełnosprawnym wychodzić poza ich ograniczenia i promujecie wolontariat w szkole i środowisku lokalnym

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu – Szkoła prężnie angażuje się w działania charytatywne. Funkcjonuje w niej Szkolny Klub Wolontariatu, który podejmuje wiele inicjatyw wolontaryjnych. Dziękujemy tej placówce oświatowej za kształtowanie postaw prospołecznych wśród dzieci.

Zespół Szkół Mechanicznych w Kielcach – wspiera akcje wolontaryjne już od ok. 17 lat. W 2005 roku w szkole powstało Szkolne Koło Caritas angażujące w wolontariat rokrocznie kilkudziesięciu uczniów. Dyrekcja szkoły pamięta, że ich misją jest nie tylko edukacją, ale i wychowanie młodego pokolenia.

Animator Wolontariatu:

Piotr Zimoch – jest nauczycielem języka angielskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Mokrsku Dolnym. Praktycznie od początku swojej pracy wiele czasu pozalekcyjnego poświęca na działania, które sprzyjają rozwojowi młodzieży. Inicjuje akcje warsztaty, konferencje. Inspiruje młodzież do działalności wolontaryjnej i promuje aktywność obywatelską.

Paulina Forma – promuje wolontaryjne zachowania na rzecz dobra dziecka i właściwej, tolerancyjnej postawy wobec innych. Od lat animuje studentów, prowadzi szkolenia, warsztaty, konferencje i zawsze pamięta o szerzeniu idei wolontariatu. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Parasol z którym podejmuje wiele działań prospołecznych.

Nadzieja Wolontariatu:

Zuzanna Kusiak

Jak mówią o niej przyjaciele, mimo młodego wieku jest bardzo dojrzałą i odpowiedzialną osobą. Sumiennie nabywa nowe umiejętności potrzebne do pracy w szpitalach i placówkach, by nieść radość swoim podopiecznym. Od 2015 roku w żabim stroju zaraża śmiechem pacjentów szpitali i beneficjentów placówek.

Edyta Jurczak

Od zawsze chciała pomagać innym ludziom. Jako wolontariuszka w hospicjum pojawiła się w 2017 roku. Kilka razy w tygodniu poświęcała swój czas na rozmowy z pacjentami, robienie im zakupów, spacery, a nawet strzyżenie i modelowanie włosów. Jest również silnie zaangażowana w organizację czwartkowych Podniebnych Cudów.

Piotr Pisiewicz

Jest społecznikiem z wyboru i żywym srebrem z urodzenia. Organizuje różnego rodzaju imprezy, aktywności dla dzieci i młodzieży, by stworzyć dla nich ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu. Działa na rzecz społeczności lokalnej, głównie poprzez prowadzone przez siebie Stowarzyszenie. Dobro innych stawia wyżej od swojego.

Miejsce Przyjazne Wolontariuszom:

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju

Opis: za otwartość szkoły na działania wolontariuszy. W akcje charytatywne zaangażowani są prawie wszyscy uczniowie. Szkoła współpracuje m.in. z Regionalnym Centrum Wolontariatu, Hospicjum w Busku-Zdroju, Schroniskiem dla Zwierząt, Stowarzyszeniem Chata Bogucka.

Enea Połaniec SA

Opis: Firma realizująca wolontariat pracowniczy. Organizują akcje na rzecz dzieci z domów dziecka i szpitali, edukację seniorów, wspierają schroniska dla zwierząt. Pomagają, gdzie się da.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Opis: Miejsce przyjazne wolontariuszom za wkład i poświęcenie włożone w realizacje projektu Starszy Brat, Starsza Siostra. Za otwartość i profesjonale podejście we współpracy z wolontariuszami.

Animator Wolontariatu:

– Lidia Kieszkowska przez całe swoje życie zawodowe jest związana z działalnością wolontaryjną. Założycielka Szkolnego Koła Caritas, animatorka Parafialnego Zespołu Caritas. Angażuje się w pomoc dla człowieka w każdym wieku – od najmłodszych, przez Szlachetną Paczkę i zbiórki na rzecz domów dziecka do najstarszych, przez zbiórki żywności na rzecz osób samotnych i odwiedziny w domach opieki.

– Izabela Wrona swoją działalność rozpoczęła już na studiach jako współorganizatorka konferencji naukowych. Koordynatorka wielu projektów społecznych, aktywistka na rzecz młodzieży. Pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe ma w jednym palcu. Na co dzień jest pracownikiem Urzędu Gminy i Prezesem Stowarzyszenia.

– Joanna Jaworska swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła w 2002 roku od dzieł misyjnych. Obecnie jest opiekunem Szkolnego Koła Caritas w Brynicy, gdzie koordynuje akcji charytatywne, często także na rzecz parafii. Jak sama mówi, praca wolontaryjna ją rozwija i uskrzydla. Dla swoich podopiecznych jest przykładem wrażliwości i miłości wobec bliźnich.