XII GALA 2017

„Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli.” Ta idea przyświecała Międzynarodowemu Dniu Wolontariusza w Kielcach, który świętowano z rozmachem. Dnia 5 grudnia 2017 roku w Best Western Grand Hotel odbyła się XII Świętokrzyska Gala Wolontariatu zorganizowana przez Diecezjalne Centrum Wolontariatu, Regionalne Centrum Wolontariatu i Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele parlamentarzystów, władz z regionu świętokrzyskiego, organizacji pozarządowych, instytucji i placówek pomocowych oraz liczni wolontariusze. Patronatem honorowym imprezę objęli Biskup Kielecki Jan Piotrowski, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Kurator Świętokrzyski Kazimierz Mądzik, Prezydent Kielc Wojciech Lubawski i Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach ks. Paweł Tambor.

Podczas Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Laur Wolontariatu. W tym roku do organizatorów wpłynęły 32 zgłoszenia. Wśród kandydatów do wyróżnienia znaleźli się wolontariusze pracujący z osobami chorymi, udzielający się na rzecz kultury i sztuki, niosący pomoc w domach pomocy społecznej i świetlicach, działający w stowarzyszeniach i fundacjach. To ochotnicy, którzy dzielą się z innymi swoimi pasjami, koordynatorzy wolontariatu, wolontariusze działający w środowiskach lokalnych. To osoby indywidualne oraz grupy, takie jak Kluby Wolontariatu czy Szkolne Koła Caritas. Wszystkich nominowanych łączyło jedno – poprzez swoje działania dają nadzieję innym ludziom i zmieniają świat na lepsze.

Laury Wolontariatu 2017 wręczyli organizatorzy konkursu oraz Jacek Kowalczyk, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, który ufundował statuetki. Laureatami konkursu w tym roku zostali:

– Harcerska Służba Porządku Publicznego Starachowice

– Agnieszka Poręba

– Wolontariuszki Archiwum Diecezjalnego w Kielcach

Wyróżnione w konkursie, poprzez nadanie tytułu „Nadzieja wolontariatu” za nowatorskie podejście do aktywności społecznej oraz rozwój wolontariatu, zostały Julita Kopycińska, Wolontariat III LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Kielcach oraz Malwina Piotrowska. Wyróżnienie szczególne przyznano pani Sławie Świercz, wolontariuszce Świetlicy Caritas „U Józefa.

Organizatorzy tradycyjnie przyznali tytuł „Miejsce przyjazne wolontariuszom”. Tym razem trafił on do AZS Politechniki Świętokrzyskiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu i Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach.

Drugi raz został także przyznany tytuł „Animator wolontariatu” za inspirowanie, organizowanie i wspieranie działań wolontaryjnych w środowisku lokalnym. Otrzymali go Piotr Zimoch i Paulina Forma.

Galę uświetnili swym występem tancerki Kieleckiego Teatru Tańca, solista Tomasz Kiniorski oraz Chór Gospel „Good News”.