XI GALA 2016

W dniu 5 grudnia 2006 r. o godzinie 19:00 w kieleckim Kinie „Moskwa” odbyła się pierwsza Gala Wolontariatu pod nazwą „Oskary Wolontariatu”. Impreza z okazji Światowego Dnia Wolontariusza organizowana była w ramach projektu „Pomagamy Pomagać” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W tym dniu towarzyszyły nam kieleckie media, które nagłośniły całe wydarzenie. Szczególne podziękowanie organizatorzy Gali złożyli Pani Wandzie Zychowicz – dzierżawcy kina „Moskwa”, która na czas trwania imprezy udostępniła budynek organizatorom.

Główną ideą Gali było uhonorowanie najaktywniejszych wolontariuszy oraz wyróżnienie instytucji i organizacji tytułem „Miejsce Przyjazne Wolontariuszowi”. Nagrodzonych zostało 7 wolontariuszy indywidualnych, przyznano także 6 wyróżnień grupowych oraz utytułowano trzy placówki mianem „Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”. Nagroda ta przypadła Przedszkolu Samorządowemu dla dzieci z upośledzeniami psychiczno-fizycznymi przy ul. Toporowskiego, Regionalnemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Teatrowi Lalki i Aktora Kubuś.

Na uroczystości obecni byli licznie przybyli wolontariusze, przedstawiciele organizacji i instytucji, w których działają społecznicy a także Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, który wraz z Panią Anią Korycińską (prezes Centrum Wolontariatu) wręczył dyplomy dla zasłużonych.

Tegoroczne Święto Wolontariuszy to tylko zalążek jeszcze większej dobroci i miłości do drugiego człowieka.